Không có bài viết để hiển thị

BÀI MỚI

BÀI XEM NHIỀU

Hướng dẫn hạ cấp các thiết bị chip A7 về iOS...

0
StableA7 là gì? StableA7 là một script do @ConsoleLogLuke phát triển sử dụng checkm8. StableA7 cũng tương tự như 10.3.3 OTA Downgrade Script của @mosk_i. Tuy nhiên mình đánh giá cao StableA7 vì độ...

Chi tiết cách hoạt động của Face ID

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]